Wymiana patentów żeglarskich i motorowodnych

Wymiana patentów żeglarskich i motorowodnych

W związku ze zmianą uprawnień stopni motorowodnych zachęcamy do wymiany patentów na nowe. Aby tego dokonać należy uzupełnić wymagane dokumenty i przesłać je do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Podstawą prawną wymiany jest Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. poz 460 z dn. 16.04.2013r.) - § 25.1. Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać wymienione, na wniosek posiadacza, na patenty wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 2, poz. 7)

• sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
• starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
• morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
• motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
• mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

2. wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. Nr 15, poz. 113):

• sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
• starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
• morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
• kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej – na kapitana motorowodnego,
• kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej – na kapitana motorowodnego,
• motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
• mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

3. wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729):

• sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
• starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
• morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
• kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
• motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
• mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

4. wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa:

• sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
• starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
• morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
• kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
• motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
• mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

 

Procedura wymiany jest bardzo prosta: aby wymienić patent, należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego następujące dokumenty:

  • Wygenerowany elektronicznie wniosek - TUTAJ.

  • Oryginał patentu bądź poświadczoną kserokopię przez OZŻ lub PZŻ.

  • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana - (naklejone na wniosek).

  • Opłata w wysokości 50 zł.

  • Kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. - ( po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.).

  • W przypadku zmiany nazwiska - prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństw.

Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku. Przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji powyższą procedurę należy wykonać dwukrotnie.


Wszelkie niezbędne informację dla motorowodniaków można znaleźć - TUTAJ.