Szkolenia w czasie pandemii

Szkolenia w czasie pandemii

W związku z epidemią COVID-19 nasze szkolenia będą realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo na naszych kursach oraz dostosować warunki do panujących obostrzeń (zalecenia dot. zachowania dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.).

Szkoła charter.edu.pl wprowadziła następujące zasady:

 1. Dostęp do środków dezynfekujących w salach szkoleniowych oraz na łodziach motorowych.
 2. Dystans społeczny – stoliki jednoosobowe, odległość pomiędzy kursantami minumum 2 metry.
 3. Dezynfekcja powierzchni z którymi można mieć kontakt podczas prowadzenia zajęć (klamki, stoliki, krzesła, elementy wyposażenia jednostek pływających itp.) przed szkoleniem, jak również po każdej grupie.
 4. Dezynfekcja sali przy użyciu ozonatora.
 5. Każdy uczestnik przed wejściem na zajęcia musi zapoznać się z oświadczeniem COVID-19 (przestrzeganie zasad i reagowanie na plecenia osoby prowadzącej kurs) oraz je podpisać
 6. Na terenie ośordka moga przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w szkoleniu lub egzaminie.
 7. Ucestnicy musza posiadać maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos. Odsłonięcie twarzy nastąpi tylko w przypadku konieczności potwierdzenia tożsamości osoby, w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka.
 8. Każdy uczestnik wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Jeśli temperatura będzie za wysoka (powyżej 37 stopni Celcjusza), osoba nie zostanie wpuszczona na szkolenie.
 9. Przed wjeściem do sali należy zdezynfekować ręce. Dezyfnekcję należy powtórzyć za każdym razem kiedy poprosi o to pracownik.
 10. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i zachowania norm odległości między poszczególnymi osobami.
 11. Wszelkie informacje i wytyczne dotyczące zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa przekaże pracownik ośrodka przed rozpoczęciem szkolenia.