504 - Testy i zadania przygotowujące do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego - JUŻ DOSTĘPNE!!!

504 - Testy i zadania przygotowujące do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego - JUŻ DOSTĘPNE!!!

 

Od autorów

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników czwartą już książkę z serii „testy przygotowujące do egzaminu…”.
Czerpiąc z wieloletnich doświadczeń szkoleniowych i egzaminacyjnych dobraliśmy pytania i zadania w taki sposób, aby niniejsza książka była skuteczną pomocą szkoleniową dla osób przystępujących do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego.
Przykładowe zadania nawigacyjne zostały podzielone na: łatwiejsze, w których pomija się zjawisko pływów oraz te bardziej rozbudowane – uwzględniające pływy. Integralną częścią tego wydawnictwa jest mapa szkoleniowa, na której można ćwiczyć rozwiązywanie umieszczonych w książce zadań.

Wszystkie pytania zostały opracowane z dbałością o zgodność co do zakresu wiedzy z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z dnia 16.04.2013 poz. 460).
Ponadto przy opracowywaniu pytań wykorzystano aktualnie obowiązujące akty prawne.

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.maja 2013 w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5. listopada 2010 w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków
  • ustawa z dnia 21. grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
  • ustawa z dnia 21. marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
  • ustawa z dnia 18. sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
  • ustawa z dnia 18.września 2001 r. Kodeks Morski
  • Konwencja Międzynarodowy Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej) (COLREG) z roku 1972

Zapoznawanie się z wiedzą poprzez czytanie i rozwiązywanie testów jest bardzo skuteczną formą przyswajania wiadomości, w szczególności pozwala zwrócić uwagę na istotne szczegóły.
Autorzy tego opracowania dołożyli starań, aby pytania obejmowały pełny zakres materiału przewidzianego do opanowania w ramach szkolenia na patent motorowodnego sternika morskiego. Ten zbiór pytań należy traktować jedynie jako uzupełnienie klasycznego cyklu kształcenia, wszak wiele tematów poruszonych w testach wymaga obszernego omówienia dla zrozumienia istoty zagadnienia.

Załączone trzy przykładowe zestawy (każdy po 75 pytań) dają możliwość samodzielnego ocenienia swojego poziomu wiedzy i dostrzeżenia obszarów, w których należy tę wiedzę pogłębić.

Życzymy powodzenia na egzaminach
Kasia i Piotr Kowalscy

Kup testy na stronie Księgarni Morskiej »

 

Od autorów