Wymiana patentów motorowodnych

Zdjęcie osoby leżącej na pokładzie jachtu motorowego

Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać wymienione, na wniosek posiadacza na podstawie Rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, D.U. Poz 460 w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Należy tutaj pamiętać, że stare patenty to stare uprawnienia, nowe patenty nowe (większe) uprawnienia. Sama procedura wymiany jest bardzo prosta, ale przy wymianie uwzględniane będą następujące kryteria:

 1. 1. wydane patenty na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 2, poz. 7) będą wymieniane następująco:
  • sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
  • starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
  • morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
  • motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
  • mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.
 1. 2. wydane patenty na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. Nr 15, poz. 113) będą wymieniane następująco:
  • sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
  • starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
  • morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
  • kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej – na kapitana motorowodnego,
  • kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej – na kapitana motorowodnego,
  • motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
  • mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.
    
 2. wydane patenty na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729) będą wymieniane następująco:
  • sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
  • starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
  • morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
  • kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
  • motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
  • mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.
    
 3. wydane patenty na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa będą wymieniane następująco:
  • sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
  • starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
  • morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
  • kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
  • motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
  • mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.

PROCEDURA WYMIANY

Aby wymienić patent lub licencję należy wygenerować wniosek na stronie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (www.pzmwinw.pl) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku w następującymi załącznikami:

 • oryginał patentu/licencji
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł
  Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.