Uprawnienia motorowodne

Uprawnienia sternika motorowodnego:

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych
3. Prowadzenie jachtów motorowych na pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW.

 

Uprawnienia licencji do holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających:

1. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego.
2. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających, służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

 

Uprawnienia motorowodnego sternika morskiego:

1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 18 metrów po wodach morskich.

 

Uprawnienia kapitana motorowodnego:

  1. prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń