Obowiązujące w Polsce patenty motorowodne - wymagania i uprawnienia

zdjęcie patentu motorowodnego w dużym przybliżeniu

Wymagania, jakie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminów na patenty motorowodne

Sternik Motorowodny
ukończone 14 lat, zdanie egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności
 
Motorowodny Sternik Morski
ukończone 18 lat, zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności oraz odbycie co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
 
Kapitan Motorowodny
posiadanie patentu Motorowodnego Sternika Morskiego; po uzyskaniu patentu Motorowodnego Sternika Morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości kadłuba co najmniej 7,5m oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20m oraz jeszcze jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych
 
Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
ukończone 18 lat, posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego, zdanie egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności
 
Mechanik Motorowodny
posiadanie stopnia sternika motorowodnego, zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności oraz zaliczenie stażu co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441kW.

Uprawnienia posiadacza patentu lub licencji

Sternik Motorowodny
prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60kW.
 
Motorowodny Sternik Morski
prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18m po wodach morskich
 
Kapitan Motorowodny
prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń
 
Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
Uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego, uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających, służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączniemiem jachtów żaglowych i motorowych
 
Mechanik Motorowodny
pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.